Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://leliacrocheting.com oraz podstrony https://sklep.leliacrocheting.com (zwanej dalej Stroną).

Użytkownikiem jest każdy podmiot korzystający ze Strony.

§ 1
Dane osobowe

1. Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:

 • informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
 • informacje o wizytach i korzystaniu ze Strony, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia Strony i ścieżki nawigacji w Stronie;
 • informacje, które są generowane podczas korzystania ze Strony, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach Użytkownik korzysta ze Strony;
 • informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na Stronie, a w szczególności informacje dotyczące transakcji dokonywanych za pośrednictwem Strony, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i dane karty kredytowej;
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do Administratora e-mailem lub za pośrednictwem Strony, w tym treści komunikacyjne i metadane; oraz
 • wszelkie inne dane osobowe, które Użytkownik prześle do Administratora.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Joanna Szacińska. Kontakt z Administratorem możliwy pod adresem e-mail admin@leliacrocheting.com.

3. Dane przekazane Administratorowi za pośrednictwem Strony będą wykorzystywane do celów:

 • administrowania Stroną i biznesem;
 • personalizowania Strony;
 • umożliwienia korzystania z usług dostępnych na Stronie;
 • wysyłania towarów zakupionych za pośrednictwem Strony;
 • świadczenia usług zakupionych za pośrednictwem Strony;
 • realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia;
 • zapewnienia bezpieczeństwa Strony i zapobieganie oszustwom.

4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administrator.

10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • zenbox sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.
 • Paypal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg – w celu przeprowadzenia płatności na stronie, w przypadku dokonania zamówienia przez Użytkownika. Informacje dot. ochrony danych osobowych przez PayPal są dostępne tutaj.

§ 2
Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 3
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony, zbierane informacje nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

§ 4
Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.